אביב מארק והמוות
עם: רם אוריון, אור אדרי, קובי כהן, ניצן לוי 30 ₪

04.12.2013
יום רביעי

דלתות

22:30

אביב מארק והמוות

עם: רם אוריון, אור אדרי, קובי כהן, ניצן לוי

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב