אביב מארק והמוות
המוות: אור אדרי, קובי כהן, רם אוריון 30 ₪

25.01.2014
שבת

דלתות

22:30

אביב מארק והמוות

המוות: אור אדרי, קובי כהן, רם אוריון

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב