אבידניום 20
ערב בעקבות 20 שנה למותו של דוד אבידן בהשתתפות נסים קלדרון, איתמר רוטשילד ועוד כניסה חופשית

11.05.2015
יום שני

דלתות

22:30

אבידניום 20

ערב בעקבות 20 שנה למותו של דוד אבידן
בהשתתפות נסים קלדרון, איתמר רוטשילד ועוד

כניסה חופשית

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב