אדמה קשה
קשה באימונים / רוקדים בהופעה משתתפים: אורי ולנשטין, אסף אלפרט, טל דריגוב, גיא מעוז 31/40 ₪

07.07.2019
יום ראשון

דלתות

22:30

אדמה קשה

קשה באימונים / רוקדים בהופעה
משתתפים: אורי ולנשטין,  אסף אלפרט, טל דריגוב, גיא מעוז
22:30 31/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב