אוהד קוסקי
מה עשינו עד הנה נגנים: רועי הדס, אורי דרור 50 ₪

30.12.2014
יום שלישי

דלתות

22:30

אוהד קוסקי

מה עשינו עד הנה
נגנים: רועי הדס, אורי דרור
50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב