אוזי זולטק
הופעת חשמולדת מארחת את אתל מייגן ויגאל רק דואק 30 ₪

06.07.2016
יום רביעי

דלתות

20:00

אוזי זולטק

הופעת חשמולדת

מארחת את אתל מייגן ויגאל רק דואק

20:00 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב