אוי דיוויזן
הרכב הכלייזמר בחסות קורס הקיץ הבינלאומי ליידיש על שם נעמי פרוור כדר באוניברסיטת לתל אביב 60/50 ₪

09.07.2013
יום שלישי

דלתות

20:00

אוי דיוויז'ן

הרכב הכלייזמר
בחסות קורס הקיץ הבינלאומי ליידיש על שם נעמי פרוור כדר באוניברסיטת לתל אביב

60/50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב