אופיר בנימינוב (TATRAN)
22/02 40 ₪

22.02.2017
יום רביעי

דלתות

22:30

אופיר בנימינוב (TATRAN)

22:30 40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב