אורי אבני וההרכב
פוסטרוק תוצרת הארץ חברי ההרכב: יוגב חרובי, ערן זמיר, ליאור טלמור, כפיר שריד 40 ₪

07.10.2015
יום רביעי

דלתות

22:30

אורי אבני וההרכב

פוסטרוק תוצרת הארץ
חברי ההרכב: יוגב חרובי, ערן זמיר, ליאור טלמור, כפיר שריד

40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב