אורי עופר ודין מור
מוזיקה עברית חדשה 20 ₪

05.06.2017
יום שני

דלתות

22:30

אורי עופר ודין מור

מוזיקה עברית חדשה
22:30 20 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב