אורי עופר ודין מור

03.05.2017
יום רביעי

דלתות

20:00

 אורי עופר ודין מור

דאבל פיצ'ר עברי מקורי למוצאי יום העצמאות
20:00 20 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב