אורן ברג
לקראת הקלטת אלבום בכורה קלידים ושירה:ברק קורלנדר 20 ₪

01.02.2016
יום שני

דלתות

22:30

אורן ברג

לקראת הקלטת אלבום בכורה
קלידים ושירה:ברק קורלנדר
22:30 20 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב