איגור קרוטגולוב+רם גבאי
30 ₪

17.10.2016
יום שני

דלתות

22:30

איגור קרוטגולוב + רם גבאי

22:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב