אידיסיס /טליה ישי 
קבארט, רוק תיאטרלי ואפלה 37 ₪

15.01.2020
יום רביעי

דלתות

22:30

אידיסיס/טליה ישי

קבארט, רוק תיאטרלי ואפלה
22:30 37 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב