איטמו
ניו סול מקורי בעברית משתתפים: אורי ברמן, רותם בכר, נעמי סיני, עידן אנגל, נדב אסף לרכישה

28.06.2020
יום ראשון

דלתות

20:00

איטמו

ניו סול מקורי בעברית

משתתפים: אורי ברמן, רותם בכר, נעמי סיני, עידן אנגל, נדב אסף
20:00 31/40 ש"ח

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב