אייל מנדלסון
מופע חשמלי משתתפים: זיו זק, שי אורן, תמיר גרוס, אסף קראוס מפיק: נועם עקרבי 50 ₪

26.04.2015
יום ראשון

דלתות

22:30

אייל מנדלסון

מופע חשמלי
משתתפים: זיו זק, שי אורן, תמיר גרוס, אסף קראוס
מפיק: נועם עקרבי

50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב