אייל מעוז, שניר בלומנקרנץ וחגי פרשטמן ועוד משוגעים
אייל מעוז, שניר בלומנקרנץ וחגי פרשטמן ועוד משוגעים & דניאל שריד/נדב מייזל/עופר ביימל 22:30 30 ש"ח

10.04.2013
יום רביעי

דלתות

22:00

אייל מעוז, שניר בלומנקרנץ וחגי פרשטמן ועוד משוגעים
& דניאל שריד/נדב מייזל/עופר ביימל

22:30 30 ש"ח

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב