איפה הטם טמים
מעיפים את הקורונה משתתפים: מידן קיי, דביר פיור, טמיר לגל, קרפו לרכישה

01.08.2020
שבת

דלתות

20:00

איפה הטם טמים

מעיפים את הקורונה

משתתפים: מידן קיי, דביר פיור, טמיר לגל, קרפו

20:00 31/40 ש"ח

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב