איפשהו
פותחים את 2020 מופע פותח: Maximal Life 31/40 ₪

01.01.2020
יום רביעי

דלתות

22:30

איפשהו

פותחים את 2020
מופע פותח:
Maximal Life
22:30 31/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב