איציק פצצתי
איציק פצצתי

16.02.2022
יום רביעי

דלתות

22:30

איציק פצצתי

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב