איתי בכור
אורח: בן שחם 30 ₪

20.08.2016
שבת

דלתות

20:00

איתי בכור

אורח: בן שחם
20:00 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב