איתי בכור
20 ₪

22.03.2015
יום ראשון

דלתות

22:30

איתי בכור

20 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב