איתי להב
הופעת בכורה משתתפים:אור לוויתן, אדווה דרור, שחר עמית, ריקה רוז בר, מאור ארגמן 22:30 30 ₪

30.01.2016
שבת

דלתות

22:30

איתי להב

הופעת בכורה
משתתפים:אור לוויתן, אדווה דרור, שחר עמית, ריקה רוז בר, מאור ארגמן
22:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב