איתמר בק ופקידי הקבלה
bבמופע להקה עם אורחים מיוחדים 40/50 ₪

23.11.2017
יום חמישי

דלתות

22:30

איתמר בק ופקידי הקבלה

במופע להקה עם אורחים מיוחדים
22:30 40/50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב