איתמר רוטשילד
17/08 40 ₪

17.08.2016
יום רביעי

דלתות

20:00

איתמר רוטשילד

20:00 40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב