אלה שיק בלום מארחת את צליל דיין
אלה שיק בלום מארחת את צליל דיין

02.10.2023
יום שני

דלתות

20:00

אלה שיק בלום מארחת את צליל דיין

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב