אלה שיק בלום מה רע
אורח מיוחד עירא נוסבאום (לילי פרנקו) הקרנת קליפ של שיר מתוך האלבום שעומד לצאת! משתתפים: נופר תום ורום לוביאניקר משתתפים:…

26.11.2016
שבת

דלתות

20:00

אלה שיק בלום מה רע

אורח מיוחד עירא נוסבאום (לילי פרנקו)
הקרנת קליפ של שיר מתוך האלבום שעומד לצאת!
משתתפים: נופר תום ורום לוביאניקר
20:00 40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב