אלון עדר
ה' 23/07 שר לבד שירים מהעבר אל העתיד 40/50 ₪

23.07.2015
יום חמישי

דלתות

22:30

אלון עדר

שר לבד שירים מהעבר אל העתיד

40/50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב