אליטל ריכטר
בהופעה אקוסטית 20 ₪

08.06.2016
יום רביעי

דלתות

20:00

אליטל ריכטר

בהופעה אקוסטית
20:00 20 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב