אלתרמן בפריז
21 ₪

22.10.2019
יום שלישי

דלתות

20:00

אלתרמן בפריז

20:00 21 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב