אנארכומאנים+ Spit +Social Virus
ערב היסטורי והופעת איחוד חד פעמית של אנארכומאנים 30 ₪

09.07.2017
יום ראשון

דלתות

22:30

אנארכומאנים + Spit + Social Virus

ערב היסטורי והופעת איחוד חד פעמית של אנארכומאנים
22:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב