אנסמבל מיתר / תדרים קאמרי
כרטיס כפול משתתפים: ברכה קול, תום בן ישי, דור מגן 70 ₪

11.04.2016
יום שני

דלתות

08:00 pm

אנסמבל מיתר / תדרים קאמרי

כרטיס כפול
משתתפים: ברכה קול, תום בן ישי, דור מגן
20:00 70 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב