אסיף צחר
סולו 30 ₪

11.01.2016
יום שני

דלתות

22:30

אסיף צחר

סולו

22:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב