אסיף 50 חמישיה + solo
חמישיה: טל אברהם גל עצור שמיל פרנקל חגי פרשטמן 42 ש׳ח 20:00

09.06.2019
יום ראשון

דלתות

20:00

אסיף 50 solo+חמישיה

הערב הראשון בחיגגת היום הולדת. הכרטיס כניסה יהיה טוב גם ליום שלישי תזמורת הזמן האבוד .

סט ראשון:

סולו 30׳

סט שני:

חמישיה:
טל אברה+ם
גל עצור
שמיל פרנקל
חגי פרשטמן

42 ש׳ח 20:00

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב