אסי אשד Ace
הופעת השקה לאלבום השלישי Month 30/40 ₪

07.05.2016
שבת

דלתות

22:30

אסי אשד Ace

הופעת השקה לאלבום השלישי Month

22:30 30/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב