אסף פליישמן טריו
אלתורים ומוזיקה מקורית אסף פליישמן, גל עצור, שי רן 30 ₪

26.03.2018
יום שני

דלתות

22:30

אסף פליישמן טריו

אלתורים ומוזיקה מקורית

אסף פליישמן, גל עצור, שי רן

30 ₪ 22:30

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב