אסתט
הופעת מוזיקה מאולתרת משתתפים - טמיר קדם, סתיו ליפיץ, אור סיני ואורחים 45 ₪

19.08.2018
יום ראשון

דלתות

20:00

אסתט

הופעת מוזיקה מאולתרת
משתתפים – טמיר קדם, סתיו ליפיץ, אור סיני ואורחים
20:00 45 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב