ארטיקרטיב
משיקים יומולדת נגנים:ניסן קריבוי, ג'וני סטון, ערן פאנק עובדיה, נעם דהן אורחת: דיאנה גולבי 30 ₪

11.07.2015
שבת

דלתות

22:30

ארטיקרטיב

משיקים יומולדת
נגנים:ניסן קריבוי, ג'וני סטון, ערן פאנק עובדיה, נעם דהן
אורחת: דיאנה גולבי

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב