אריאל הורוביץ ותמרדה
בלוז אפרו-ישראלי – חיבור בין גרוב אפריקאי לסטוריטלינג עברי

12.01.2017
יום חמישי

דלתות

22:30

אריאל הורוביץ ותמרדה

 

בלוז אפרו-ישראלי – חיבור בין גרוב אפריקאי לסטוריטלינג עברי
22:30

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב