אשכנזים שאומרים כפרות + מכונת הרג
20 ₪

03.11.2014
יום שני

דלתות

22:30

אשכנזים שאומרים כפרות + מכונת הרג

20 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב