אשכנטוז מדמם הופעת השנה
אשכנטוז מדמם הופעת השנה

21.06.2023
יום רביעי

דלתות

22:00

אשכנטוז מדמם הופעת השנה

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב