א. קרוטוגולוב+ רם גבאי
6/03 30 ₪

06.03.2018
יום שלישי

דלתות

22:30

איגור קרוטוגולוב + רם גבאי

22:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב