א.שיבולת+ ע.זקס+ א.שפלן+ א.דרול+א.בחמוצקי
\אלקטרואקוסטיקה\שירהקונקרטית\אלתורחופשי\נויז\ 30 ₪

07.02.2017
יום שלישי

דלתות

22:30

אריאל שיבולת + ערן זקס + אדם שפלן + אלכס דרול + אופיר בחמוצקי

 
\אלקטרואקוסטיקה\שירהקונקרטית\אלתורחופשי\נויז\
22:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב