בונזור משינז
04/10 הופעת השקה משתתפים: עמרי קרן, עיליי אשדות, ברק סוריאן, נעמה גור 30 ₪

04.10.2018
יום חמישי

דלתות

22:30

בונז'ור משינז

הופעת השקה
משתתפים: עמרי קרן, עיליי אשדות, ברק סוריאן, נעמה גור
22:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב