בועז טאוב
מוזיקה יהודית חדשה מוזיקה יהודית אלטרנטיבית מושיק לנדאו - גיטרה 25 ₪

13.02.2016
שבת

דלתות

22:30

בועז טאוב

מוזיקה יהודית חדשה
מוזיקה יהודית אלטרנטיבית
מושיק לנדאו – גיטרה
22:30 25 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב