בועז טאוב
הופעת בכורה עם הרכב מלא משתתפים: מושיק לנדאו, אלון הלל, אופיר חדד 30 ₪

11.08.2015
יום שלישי

דלתות

20:00

בועז טאוב

הופעת בכורה עם הרכב מלא
משתתפים: מושיק לנדאו, אלון הלל, אופיר חדד

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב