בועז קראוזר
׳שחרור׳ שירי משוררים ושירים אישיים 30 ₪

11.12.2015
יום שישי

דלתות

21:30

בועז קראוזר

׳שחרור׳
שירי משוררים ושירים אישיים
21:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב