בועז קראוזר
לפני המסע 30 ₪

25.06.2016
שבת

דלתות

22:30

בועז קראוזר

לפני המסע

22:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב