בועז קראוזר
מארח את דניאל רובין משתתפים: נועם בוכריס, רותם ג׳ראד, רומי קופלמן 42 ₪

29.12.2018
שבת

דלתות

20:00

בועז קראוזר

מארח את דניאל רובין
משתתפים: נועם בוכריס, רותם ג׳ראד, רומי קופלמן

20:00 42 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב