בועז קראוזר
לבד על הפסנתר שירי משוררים ושירים אישיים אורח: אלון עדר ועוד. 30 ₪

10.08.2015
יום שני

דלתות

20:00

בועז קראוזר

לבד על הפסנתר
שירי משוררים ושירים אישיים
אורח: אלון עדר ועוד.
30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב